Du är här: Hem > Uppdrag >

Trygghetsrådet – TRS Digital ansökan

Trygghetsrådet TRS är ett av cirka femton trygghetsråd som finns i Sverige. Trygghetsrådens uppgift är att underlätta omställningar i arbetslivet, både för enskilda individer och för organisationer. TRS ger stöd på vägen till ett nytt arbete för uppsagda och tidsbegränsat anställda och erbjuder också ett förebyggande stöd till anslutna organisationer. För att få stöd från TRS krävs att man gör en ansökan, som fram till idag har gjorts på papper.